PREIĻU NOVADS

LATGALES PARTIJA/Jaunā Vienotība 
     Mēs esam komanda, kuru raksturo pieredze, godīgums, cīņas spars un strādīgums. Ar Jūsu atbalstu turpināsim jau iesāktos projektus, veidosim jaunus, lai jaunveidojamais Preiļu novads būtu lieliska vieta, kur ikvienam dzīvot, strādāt, mācīties un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
 
     Mūsu prioritātes - stipri pagasti un attīstīta pilsētvide, sakārtota ceļu infrastruktūra, jaunas darbavietas, energoefektivitātes jautājumu risināšana, izglītota, radoša, aktīva un vesela sabiedrība, stipras ģimenes, dažādu paaudžu sadarbība, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, labklājības līmeņa paaugstināšana, attīstītas lauku saimniecības un uzņēmējdarbības vide, savstarpēja cieņa un sapratne.