LUDZAS NOVADS

MŪSU PRIORITĀTES

1. Dubultosim pašvaldības pabalstu par bērna piedzimšanu un pabalstu daudzbērnu ģimenēm.
2. Nodrošināsim brīvpusdienas 1.-12. klašu skolēniem un bezmaksas ēdināšanu bērnudārzos.
3. Divkāršosim finansējumu jauniešu nodarbinātības programmai vasarā un piešķirsim līdzekļus nometņu organizēšanai.
4. Palielināsim pensionāriem pabalstu medicīnas pakalpojumiem un medikamentu iegādei līdz 200 eiro.
5. Attīstīsim un uzturēsim novadā esošo ceļu infrastruktūru.
6. Aktīvi iesaistīsimies jaunu projektu izstrādē un ieviešanā ES finansējuma piesaistīšanai infrastruktūras sakārtošanai.
7. Palielināsim finansējumu daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanas un namu tehniskā stāvokļa uzlabošanas projektiem.
8. Veidosim decentralizētu novada pārvaldes modeli ar Ludzu, Ciblu, Kārsavu un Zilupi kā novada attīstības centriem.
9. Katru gadu oktobrī sagatavosim nākamā gada finanšu ieguldījumu plānu, lai apspriestu ar deputātiem un iedzīvotājiem. Panāksim caurspīdīgumu pašvaldības iepirkumos.
10. Godāsim latgaliskās vērtības: valodu, ticību, senču mantojumu.