KRĀSLAVAS NOVADS

     Mūsu komanda apvieno pieredzējušus un sociāli atbildīgus cilvēkus, kuri atzīst šādas galvenās pamatvērtības – brīvību, taisnīgumu, vienlīdzību, saimnieciskumu, ģimeni un garīgumu. 
         Mēs veicināsim Krāslavas novada izaugsmi ar godīgu, profesionālu, efektīvu un kompaktu pārvaldi.
        Mūsu pirmais uzdevums būs ieviest uz rezultātu orientēta budžeta izstrādes principus, pārskatot jebkuru tēriņu pamatotību un to atbilstību pašvaldības veicamajām funkcijām. Iegūtos līdzekļus ieguldīsim sociālajā drošībā, apkārtējās vides sakārtošanā un uzņēmējdarbības veicināšanā.

 

Atvērta pārvaldība un sadarbība
 

Sociālā sfēra
 

Veselība un sports
 

Izglītība, kultūra un reliģija

Vide
 

Uzņēmējdarbība, lauksaimniecība un tūrisms
 

Infrastruktūra, dzīvojamais fonds, ceļi
 

Par labiem darbiem iedzīvotāju labā!