Irina Kovšova    17    1976    Balvu Valsts ģimnāzija    Skolotāja
Andris Mežals    18    1969    Viļakas novada pašvaldība    Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs

IMANTS SLIŠĀNS

Baltinavas novada pašvaldība Deputāts

IVETA ARELKEVIČA

Rugāju novada pašvaldība Deputāte

EVA SMIRNOVA

LR Valsts Zemes dienests,

Biroja vadītāja

MĀRIS VOICIŠS

 Balvu pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība    Valdes priekšsēdētājs

SERGEJS MAKSIMOVS

 Viļakas novada pašaldība

 Domes priekšsēdētājs

JĀNIS ZAKARĪTS

Balvu novada pašvaldība  

Deputāts

ANITA KOKOREVIČA

Viļakas novada pašvaldība Deputāte

JĀNIS VANCĀNS

Jāņa Vancāna ģimenes ārsta prakse, Prakses vadītājs

SARMĪTE ŠAICĀNE

Viļakas novada pašvaldība Deputāte

LĪNA BARANOVSKA

Viļakas novada pašvaldība    Viļakas sociālā aprūpes centra un Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas vadītāja

MARIJA DULBINSKA

 Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība    Valdes priekšsēdētāja

IRINA KOVŠOVA

Balvu Valsts ģimnāzija

Skolotāja

INĀRA ŅIKUĻINA

Balvu novada pašvaldība  Deputāte

RAIMONDS CELMIŅŠ

SIA "Kiči RC", Valdes loceklis

RUTA CIBULE

Balvu Centrālā bibliotēka    Direktore

OSKARS KLIJA

 SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība", Fizioterapeits

ARNIS VOIKA

Balvu Sporta skola    Interešu izglītības sporta metodiķis

ANDRIS MEŽALS

Viļakas novada pašvaldība    Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs