Latvija nav tikai Rīga!

     Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kuri, gudri strādājot Daugavpilī, izmantos iespējas, lai veidotu pamatu jaunu investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga atalgojuma iespējas. Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus gan centrā, gan ārpus tā. Pilnveidosim pilsētas pārvaldes modeli, iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, komunicējot un konsultējoties par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem.