Partijas attīstības programma 2021.-2025. g.

 

CILVĒKI
•    Nodrošināsim vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, t.sk. bērnu rotaļu laukumu bijušās specskolas 18.novembra ielā 197v teritorijā un peldvietu Stropu ezerā, pandusu 18. novembra un Alejas ielas krustojumā.
•    Pielāgosim bērnu rotaļu laukumus bērniem ar īpašām vajadzībām.
•    Izveidosim sociālās rehabilitācijas un īslaicīgās aprūpes centru bērniem ar īpašām vajadzībām Turaidas ielā 36.
•    Atjaunosim ārstniecības pakalpojumu pieejamību brīvdienās un svētku dienās.
•    Atvērsim poliklīniku Jaunajā Forštadtē.
•    Saīsināsim rindas pie bērnu zobārstiem.
•    Izveidosim un attīstīsim pašvaldības Operatīvās informācijas centru.
•    Bērniem un jauniešiem mikrorajonos izveidosim interešu pulciņus un uzlabosim esošos.
•    Veidosim Daugavpils bērnu un jauniešu Inovāciju centru kā Eiropas līmeņa projektu.
•    Turpināsim teritoriju un  bērnu laukumu labiekārtošanas programmu pirmsskolas izglītības iestādēs.
•    Palielināsim finansiālo atbalstu NVO sektoram un pilnveidosim esošo NVO sektora atbalstu.
•    Radīsim apstākļus iedzīvotāju reemigrācijai Daugavpilī.
•    Ieviesīsim vienotu sabiedriskā transporta e-biļeti un biļetes uz noteiktu laiku.
•    Veiksim sociālās patversmes ēkas Šaurajā ielā 23 kapitālo remontu.
•    Paaugstināsim atalgojumu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, auklītēm un attiecīgo iestāžu darbiniekiem.
•    Nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.
•    Pilnveidosim palīdzības sniegšanas kārtību cilvēkiem, kuri nonākuši sarežģītā dzīves situācijā.
•    Organizēsim bezmaksas sporta nodarbības brīvā dabā mikrorajonu iedzīvotājiem, piesaistot sporta klubus.
•    Atbalstīsim jauniešu iniciatīvas.
•    Nodrošināsim atbalstu pašvaldībai nepieciešamajiem speciālistiem un viņu ģimenēm (dienesta dzīvokļi, bērniem vieta izglītības iestādē u.t.t.)

 

VIDE
•    Ieviesīsim videi draudzīgus risinājumus pilsētā, t.sk. atkritumu šķirošanu, iedzīvotāju izglītošanu, ekoloģiski tīru transportu un veloceliņus, realizēsim pasākumu kompleksu energoefektivitātes paaugstināšanai.
•    Turpināsim zooloģiskā dārza attīstību.
•    Ierīkosim suņu pastaigu laukumus visos mikrorajonos.
•    Iekārtosim ziemas kalnu, un aprīkosim slēpošanas trasi ar mākslīgā sniega pūšanas iekārtām Stropos.
•    Realizēsim Bruģu promenādes otro kārtu ar skatu platformām un citiem atpūtas elementiem tuvāk pie ūdens.
•    Tūristu piesaistei paplašināsim kultūras pasākumu programmu, kā arī nodrošināsim transportu ekskursijām pa pilsētu.
•    Labiekārtosim Ruģeļu ūdenskrātuvi atpūtai un tīrai videi.
•    Realizēsim Novadpētniecības muzeja rekonstrukcijas projektu.
•    Nodrošināsim tualetes publiskajās vietās vecākiem ar maziem bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
•    Sakārtosim esošās un izveidosim jaunas atpūtas un sporta vietas mikrorajonos, t.sk. sakārtosim Gubiščes ezera taku un tai pieguļošo teritoriju, Aizpilsētas, Cietokšņa un Avotiņa parkus, Gajoka, Sēlijas un Domes skvērus, Laucesas upes krastmalu.
•    Notīrīsim krasta līniju Stropos un gar promenādi Bruģu ielā.
•    Turpināsim attīstīt Daugavpils cietoksni.
•    Atbalstīsim videonovērošanu daudzīvokļu māju pagalmos.

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA
•    Radīsim labvēlīgus apstākļus nepieciešamo speciālistu un potenciālo investoru piesaistei.
•    Turpināsim attīstīt tūrismu, kultūru un mārketingu tūristu un investoru piesaistei.
•    Izveidosim mūsdienīgu un radošu kvartālu “Saules ielas kvartāls” jauniešiem, uzņēmējiem, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
•    Turpināsim Ziemeļu rūpnieciskās zonas attīstību, ražošanas ēku būvniecību par ES līdzekļiem un bijušās autoremonta rūpnīcas teritorijas rekonstrukciju uzņēmēju vajadzībām.
•    Palielināsim finansējumu un ieviesīsim stingrākus “Impulsa” pārskata noteikumus.
•    Veicināsim jauniešu uzņēmējpratību.
•    Izveidosim starptautiskā līmeņa augsto tehnoloģiju biznesa parku, kas saistīts ar lidostas attīstību.

 

INFRASTRUKTŪRA
•    Īstenosim lidostas projektu.
•    Attīstīsim veloinfrastruktūru, savienojot mikrorajonus ar centru.
•    Attīstīsim sporta infrastruktūru (vieglatlētikas stadionu un manēžu, airētāju sporta bāzes Stropu ielā 40 teritoriju, jauno šautuvi, Stropu aktīvās atpūtas trasi, futbola laukumu ar dabīgo zālāju, sporta bāzi “Dzintariņš”, atklāto apsildāmo baseinu Stropos).
•    Uzbūvēsim hokeja treniņu laukumu pie Ledus halles.
•    Nodrošināsim kempinga infrastruktūru.
•    Pabeigsim iekštelpu skeitparka projektu.
•    Pielāgosim Stropu estrādi lieliem koncertiem un iedzīvotāju atpūtai.
•    Izveidosim tramvaja līniju no Ķīmijas līdz Stropiem.
•    Veiksim grants ceļu asfaltēšanu, modernizēsim un uzlabosim apgaismojumu mikrorajonos, izveidosim papildu stāvvietas pie daudzstāvu mājām Čerepovā.
•    Turpināsim iekšpagalmu un fasāžu renovācijas programmu.
•    Veiksim Smilšu ielas rekonstrukciju.
•    Uzbūvēsim taku gar kapsētai pie Gubiščes ezeru, lai iedzīvotājiem būtu ērtāk šķērsot šo posmu.
•    Uzsāksim Gajoka skvēra un Dzelzceļnieku dārza rekonstrukciju.
•    Būvēsim bērnu rotaļlaukumus un zaļās atpūtas zonas.
•    Turpināsim attīstīt aktīvās atpūtas zonu pie Lielā Stropu ezera.
•    Izveidosim aktīvā sporta atpūtas trasi,  aprīkojot to ar mākslīgā sniega pūšanas iekārtām.
•    Sagatavosim pašvaldības zemju piedāvājumu privāto māju būvniecībai.