Kas triju gadu laikā ir paveikts Daugavpilī, kurā vēlēšanās uzvarēja Latgales partija?

Latgales partija – tā ir reģionālā partija, kurai nav partijas vadības galvaspilsētā, nav arī citu interešu, vien sava reģiona iedzīvotāju interešu aizstāvēšana. Tā apgalvo partijas dibinātāji. Kas reāli ir izdarīts Daugavpilī, kur tieši Latgales partija guva uzvaru vēlēšanās un tās līderis Jānis Lāčplēsis kļuva par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju?

Ekonomika

* Pašvaldībā ieviesta vienotā finanšu resursu plānošanas un vadības sistēma, kas ļauj strikti kontrolēt naudas lietojumu. Visus gadus ienākumi pārsniedz izdevumus.

* Pašvaldības ienākumi no 79,8 milj. EUR 2014. gadā palielinājušies līdz 89,4 milj. EUR 2017. gadā. Šogad budžets palielinājies par 35%.

* Sāka darboties Latgales speciālā ekonomiskā zona. Tādā veidā vairāku pašvaldību vadītāju iniciatīva, tajā skaitā arī Daugavpils mēra Jāņa Lāčplēša, tika atbalstīta valdībā un Saeimā.

* Tika veikts apjomīgs darbs liela mēroga Eiropas projektu sagatavošanā, rezultātā, tuvākajos gados Daugavpils saņemts apmēram 70 milj. EUR, respektīvi – vēl vienu pilsētas gada budžetu.

* Uzsākti celtniecības darbi jauna ceļa pārvada caur dzelzceļu izveidē, kas savienos Ķīmijas un Jaunbūves mikrorajonus ar pilsētas centru, Stropu promenādi. Tiks realizēti arī citi projekti.

* Par Eiropas līdzekļiem iegādāti jauni tramvaji, vadoties pēc jaunā projekta, tramvaju parka atjaunošana un jaunu tramvaja līniju izbūve turpinās.

* Turpinās darbs pie rūpniecības zonu izveides Daugavpilī – tiek sagatavota infrastruktūra potenciālajiem uzņēmējiem Čerepovas mikrorajonā. Ņemot vērā darbojošās industriālās zonas Ķīmiķu mikrorajonā, pēc jau parakstītiem līgumiem ar uzņēmējiem, pilsētā parādīsies ne mazāk par 1000 jaunu darba vietu.

* Jau trešo gadu pēc kārtas Pilsētas dome atbalsta jaunos uzņēmējus ar grantu programmas “Impulss” palīdzību. 2016. gadā bezatlīdzības finansējumu no pašvaldības saņēma 8 jauni biznesa projekti. Kopumā atbalstītas 27 jauno biznesmeņu idejas, pateicoties kam, izveidotas vairāk nekā 100 darba vietas.

* Nojaukta kādreizējā ceha “Daiļrade” ēka Saules ielas sākumā. Tas ir tikai pirmais etaps, kas saistīts ar vērienīgā Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” attīstības un rekonstrukcijas projekta realizāciju. Ambiciozie plāni sevī ietver jauna mācību korpusa, dienesta viesnīcas un atsevišķas bērnu mākslas skolas ēkas izveidi veco gruvešu vietā.

Atbalsts ģimenēm

* Pateicoties pašvaldības atbalstam, ikkatra ģimene, kurā aug divi bērni, ekonomē vairāk nekā 900 EUR gadā.

* Visi audzēkņi, kuri deklarēti Daugavpils pašvaldības teritorijā, sabiedrisko transportu izmanto bezmaksas.

* Skolēni no 1. līdz 9. klasei, kā arī sešgadīgie bērni bērnudārzos, saņem bezmaksas ēdināšanu.

* Jau otro gadu pašvaldība līdzfinansē privātā sektora māju iedzīvotājiem ūdensvada un kanalizācijas projektēšanas un pieslēgšanas darbus.

* Daugavpilī divtik palielinājies vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsts un tagad tas sastāda 300 EUR. Pašreiz šis atbalsts vecākiem ar jaundzimušo ir lielāks nekā galvaspilsētā.

* Pirmsskolas iestādes šobrīd apmeklē 4500 audzēkņi, atšķirībā no dažām citām Latvijas pilsētām, katrs bērns, kurš vecāks par 2 gadiem, iegūst vietu bērnudārzā.  Izglītības iestādēs šajā laika posmā darbu uzsāka vairāk nekā 50 jaunie speciālisti.

* Sākot no 2015. gada, katrā bērnudārzā strādā skolotājs-logopēds, kurš palīdz mazuļiem ar runas traucējumiem.

* Pagājušā gada laikā visi pedagogi un tehniskie strādnieki apguva obligāto apmācības kursu par bērnu tiesību aizsardzību. 11 pilsētas skolās jau darbojas programma “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, pašlaik tā tiek ieviesta arīdzan 28 bērnudārzos.

* Dažādus pulciņus un sekcijas apmeklē 4500 bērni. Piemēram, lielākā daļa pulciņu centrā „Jaunība” maksā vien simbolisku summu – 7 EUR gadā.

* Pirmo reizi daudzbērnu ģimenes iekļautas īpašā kategorijā, kas saņem pašvaldības sociālo atbalstu. Tagad tām pienākas bērnu bezmaksas ēdināšana pirmsskolas iestādēs, palīdzība kancelejas preču iegādei, vienam no ģimenes locekļiem  piešķirta bezmaksas braukšana tramvajos vai autobusos, kā arī citi sociālās palīdzības veidi.

* Ieviests jauns materiālā atbalsta veids – bērnu skolas formu iegādei maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm.

* Bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības, līdz 24 gadiem no pašvaldības var saņemt ne tikai dzīvojamo platību, bet vienlaicīgi arī palīdzību komunālo pakalpojumu apmaksai, kā arī daudzus citus pabalstus.

* Turpinās bērnu un jauniešu vasaras nodarbinātības un atpūtas programma. 2016. gadā pašvaldības uzņēmumos iespēju strādāt saņēma vairāk nekā 1000 jauniešu, bērnu nometnēs atpūtās gandrīz 1500 skolēni.

Sociālā aizsardzība

* Kopš 2017. gada janvāra gados vecāki cilvēki, kuri pēc Latvijas Republikas likumiem sasnieguši pensijas vecumu, pilsētas sabiedrisko transportu izmanto bezmaksas. Līdz šim šādu privilēģiju saņēma pensionāri, sasniedzot 70 gadu vecumu.

* Ieviests maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss. Šo statusu var saņemt tie daugavpilieši, kuru ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no minimālās algas (pašlaik tie ir 304 EUR, ņemot vērā minimālās mēnešalgas apjomu, kas ir 380 EUR), un kopā ar to – palīdzību siltuma un citu komunālo pakalpojumu apmaksai, veselības aprūpi, atlaidi elektroenerģijai un nekustamajam nodoklim, kā arī bezmaksas ēdināšanu bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs.

* Palielināts apkures un veselības aprūpes pabalsta apmērs, kā arī palielināts tā saņēmēju loks.

* 4 dienu ārstēšanās kompensācija stacionāros pensionāriem un invalīdiem tiek izmaksāta ne tikai nonākot Daugavpils reģionālajā slimnīcā, bet arī ikvienā no 30 Latvijas stacionāriem. Ieviests pabalsts 15 EUR apmērā izdevumiem, kas saistīti ar uzņemšanu slimnīcā (piem., transporta izdevumi). Turklāt, tie pensionāri un invalīdi, kam ir apdrošināšanas polise, šajos stacionāros saņems papildus 4 bezmaksas ārstēšanās dienas.

* Pilsētas iedzīvotāji, kam nepieciešama plānveida operācija, uzrādot ārsta slēdzienu par to, ka steidzami nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās, var saņem līdz 1500 EUR lielu kompensāciju operācijas apmaksai.

* Vienreiz piecos gados maznodrošinātie varēs saņemt 150 EUR zobu protezēšanai.

* Ieviests jauns materiālā atbalsta veids krīzes situācijām.

Labiekārtošana, tūrisms

* Labiekārtotas atpūtas zonas. 2016. gadā tika atvērts parks Esplanādē, tagad šeit ir ērta pludmale, velo un skeitparks, bērnu rotaļu laukums, strūklaka un pastaigu celiņi.

* Izveidota sporta trase Stropos.

* Atklāts jauns bērnu rotaļu laukums Centrālajā parkā. Pašlaik Daugavpilī ir vairāk nekā 200 bērnu rotaļu laukumi un jau vasarā dažādos mikrorajonos tiks atklāti 4 jauni.

* 2016. gadā tika noasfaltētas 32 ielas. Ceļu remonts turpinās – asfalta segums tiks ieklāts vēl 19 ielās dažādos Daugavpils mikrorajonos.

* 2017. gadā labiekārtošanai, ceļu remontam un tīrīšanai, apgaismošanai, videonovērošanas uzstādīšana tiek plānots piešķirt 28 milj. EUR.

* Šogad uzsākta promenādes celtniecība Stropos, kā nākamā – promenāde Daugavas krastā.

* Jauni projekti realizēti arī Cietoksnī. Pateicoties Eiropas fondu atbalstam, tiks atklāts tehnikas muzejs, rekonstruēts Pulvera pagrabs , kur tiks izvietota daudzsološā keramiķa Pētera Martinsona kolekcija, kā arī atklāts Amatnieku centrs. Par vēl vienu pievilcīgu objektu kā pilsētniekiem, tā arī tūristiem, kļūs atjaunotais 7. bastions.

* Vienības namā Daugavpilī atvērts jauns tūrisma objekts – Šmakovkas muzejs. 7 mēnešu laikā to apmeklēja aptuveni 7300 tūristi.

* 2016. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tūristu skaits pieaudzis par 19%. Divu gadu laikā sporta sacensībās, kultūras festivālos un vienkārši ekskursijās Daugavpilī piedalījušies un ieradušies 490 tūkstoši cilvēku.

* Viens no apmeklētākajiem gada pasākumiem kļuva Starptautiskais Daugavpils kara vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls „Dinaburg 1812”, kas Daugavpilī norisinājās jūlija vidū.

Veselības aprūpe

* Daugavpils reģionālā slimnīca ieguvusi jaunu statusu, tā kļuvusi par Rīgas Stradiņa universitātes izmeklēšanas un mācību klīnisko bāzi. Mūsu mediķiem turpat uz vietas būs iespēja konsultēties ar Universitātes profesoriem, paaugstināt savu kvalifikāciju, kā arī ieviest jaunas ārstēšanas metodes.

* Tiek izmaksātas stipendijas rezidentiem, respektīvi – topošajiem ārstiem ar nosacījumu, ka viņi strādās Daugavpilī. Palīdzība tiek sniegta arī studentiem, kuri sekmīgi nokārto sesiju. Trīs gadus atpakaļ slimnīcā strādāja vien 3 jaunie ārsti, šobrīd tie ir 34 jauni speciālisti.

* Sestdien reģionālajā slimnīcā darbu uzsāka dežūrārsts.

* Iegādāts jauns aprīkojums hemodialīzes nodaļā, tā dēvējamie – “mākslīgās nieres” aparāti.

* Atvērts kolposkopijas kabinets agrīnas dzemdes kakla vēža saslimšanas diagnostikai.

* Daugavpils reģionālā slimnīca, neskatoties uz iepriekš paredzētā finansējuma 7 170 720 EUR apmērā, papildus savai attīstībai saņems 7 670 720 EUR, kopsummā apmēram 15 milj. Šie līdzekļi tiks izmantoti, lai iegādātos jaunu aprīkojumu medicīnisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

Latgales partijas devīze – “Mēs nesolām to, ko nevaram paveikt!”